Muzeum spotřebičů v brněnském Technickém muzeu

Muzeum spotřebičů, tentokráte s environmentálními efekty se stalo součástí výstav a zároveň oslav jubilejního 50. výročí založení Technického Muzea v Brně. Jejím cílem je společnosti objektivně, transparentně a dostatečně jasně vysvětlit dopady spojené se zpětným odběrem a zpracováním spotřebičů či jiných předmětů z domácností, firem i veřejných institucí. Návštěvníkům je na místě přiblížen význam recyklace a vytěžování materiálů a energií z recyklovaných spotřebičů. Důraz je kladen na vysvětlení těchto pojmů a zdůraznění důležitosti zpracování zpětně odebraných spotřebičů. Interaktivní výstava bude v Technickém muzeu až do konce ledna 2012.

Zpět..