postava
banner


Počítač je v informatice elektronické zařízení, které zpracovává data pomocí předem vytvořeného programu. Současný počítač se skládá z hardware, které představuje fyzické části počítače (procesor, klávesnice, monitor atd.) a ze software (operační systém a programy). Počítač je ovládán uživatelem, který poskytuje počítači data ke zpracování prostřednictvím jeho vstupních zařízení a počítač výsledky prezentuje pomocí výstupních zařízení. V současnosti jsou počítače využívány téměř ve všech oborech lidské činnosti. Pod pojmem počítač si mnoho lidí představí buď notebook, nebo PC, tedy osobní počítač. Ve skutečnosti je tento pojem daleko širší. Počítače řídí činnosti nejrůznějších zařízení a nacházejí se všude kolem nás – v automobilech, mobilních telefonech, automatických pračkách, mikrovlnných troubách, průmyslových robotech, letadlech, autech, digitálních fotoaparátech, CD a DVD přehrávačích, dětských hračkách a dokonce i v záchodových splachovadlech a „klikách od dveří“ (zámcích na karty).

Vznik

První počítače byly vyrobeny ve 30. letech 20. století, avšak za jejich vynálezce je považován Charles Babbage, který již v 19. století vymyslel základní principy fungování stroje pro řešení složitých výpočtů. Tyto počítače jsou nazvány počítači nulté generace. Jde o elektromechanické počítače využívající většinou relé. Hybnou silou vývoje nulté generace se stala druhá světová válka, kdy došlo paralelně k velkému pokroku v různých částech světa. Početní výkon byl v řádu jednotek operací za sekundu. Následovaly počítače první generace (1945 – 1951), které byly charakteristické použitím elektronek, druhé generace ((1951 – 1965) charakterizované použitím tranzistorů, třetí generace (1965 – 1980) používající integrované obvody a konečně čtvrtá generace (od 1981) ve znamení mikroprocesorů.

Princip

Analogový počítač – zpracovává analogová data

Analogové počítače bývají úzce specializované obvykle na jednu úlohu nebo pouze na jednu třídu úloh.

Číslicový počítač – zpracovává digitální data

Číslicové počítače lze snadno zkonstruovat coby univerzální (ne všechny číslicové počítače ovšem zcela univerzální jsou). Podle Church-Turingovy teze je jakýkoliv číslicový počítač s určitými minimálními schopnostmi schopný provést v principu totéž jako libovolný jiný počítač. Vzhledem k této univerzalitě jsou dnes převážně používány i konstruovány číslicové počítače, protože jsou dnes již rychlejší a přesnější, než analogové počítače zpracovávající analogové úlohy.