postava
banner

Televize je široce používaný jednosměrný dálkový telekomunikační systém vysílání a přijímání televizního signálu – obrazu a zvuku – buď černobíle, nebo barevně. Komerčně se začala televize využívat od 30. let 20. století, dostala se do i domácností a stala se důležitým komunikačním zdrojem a zdrojem zábavy, výrazně přispívá k celkové socializaci společnosti takřka po celém světě. Slovo televize bylo odvozeno z řeckého tele – daleko a latinského vize – vidět. I přes jiné formy (například televize s uzavřeným okruhem) je nejběžnějším využitím televize vysílání, které vzniklo dle principu rozhlasu ve 20. letech a používá výkonné radiofrekvenční vysílače pro poskytování televizního signálu individuálním příjemcům.

Vývoj

Paul Nipkow v roce 1883 vynalezl elektrický teleskop – princip mechanického rozkladu obrazu na světelné body pomocí rotujícího kotouče (spirálově uspořádané body). Předvedeno na světové výstavě v Paříži 1900. Ve 30. letech 20. století získal převahu elektronický princip se skleněnou obrazovou elektronkou.   Dne 2. listopadu 1936 začala pravidelně vysílat stanice BBC (na 300 majitelů TV). V roce 1936 také uskutečněny první televizní sportovní přenosy na OH v Berlíně, což mimo jiné přispělo k propagaci fašismu. Dne 1. května 1953 začalo v Československu první pravidelné zkušební veřejné vysílání. O 20 let později bylo u nás zahájeno vysílání v barvě.

Princip

Televizní standard se vyvíjel od třicetiřádkového obrazu (Telehor 30) až po francouzský standard HDTV (819 řádků). Nejstarším dodnes používaným standardem je americký NTSC (525 řádků, 29,97 Hz, prokládaný) existující od roku 1941. V Evropě se používá norma 625 řádek, 25 Hz, prokládané, s rozšířením PAL a starším SECAM pro barevný obraz. V roce 1998 začaly USA a Británie vysílat terestriálně digitálně (DVB-T) (do té doby digitálně pouze ze satelitů (DVB-S) nebo přes kabel (DVB-C). V Česku bylo digitální vysílání (DVB-T) zahájeno 21. října 2005.